Selv om den nåværende situasjonen setter brems på fysiske aktiviteter og arrangementer, har UNG-gruppen et enda bedre utgangspunkt for videreutvikling av deres arrangementer. Nå har de mottatt kr. 50 000 i øremerkede midler fra Midt-Telemark lokallag.

UNG-GRUPPEN: Ung-gruppen jobber for mer kunnskap om unge med stoffskiftesykdom. Bak fra venstre: Steinar Torkilsrud, Siri Elise Enoksen, Kathrine Flaten og Lill Jeanette Holmen. Foran fra Venstre: Ingjerd Henriksen og Malin Moen. FOTO: Stoffskifteforbundet

Ung-gruppen har eksistert i mange år, og i 2016 vedtok landsmøtet å ha et medlem fra Ung-gruppen i forbundsstyret. Hensikten med Ung-gruppen er aktiviteter som er lærerike, gir mestring og skaper bånd mellom deltakerne.

Et viktig mål Ung-gruppen har satt seg for tiden fremover er å få synliggjort seg selv og unge med stoffskiftesykdom enda mer.

Tidligere har UNG-gruppen arrangert to samlinger; et helgeseminar for foreldre til barn med en stoffskiftesykdom og en samling med tema «Villmark og mestring».

Bakgrunnen for helgeseminaret  var at foreldre til barn med en stoffskiftesykdom kan føle seg alene, og nettopp derfor ønsker Stoffskifteforbundet å etablere arenaer for erfaringsutveksling og kompetansepåfyll for denne målgruppen.

Du kan lese mer om UNG-gruppen her.

Vi gratulerer!