Stoffskifteforbundet applauderer økt pasientsikkerhet

Legemiddelet Levaxin er satt på utvidet beredskapsliste for legemiddelmangel, med seks måneders lagring av Levaxin. Dette er et politisk gjennomslag for en sak vi har jobbet mye med, og applauderer regjeringen som med dette viser at saken er tatt på alvor.

Nyheten kommer som et resultat av legemiddelmangel over tid. Forbundet har jobbet tett med tiltak mot legemiddelmangel, og har ved flere anledninger tatt til orde for å forebygge og håndtere fremtidige mangelsituasjoner. Økende og gjentakende legemiddelmangel de siste årene har gjort tilgangen på legemidler mer sårbar. Dette har påvirket pasientsikkerheten. Vi gleder oss derfor over at vi ser resultater av trykket vi har lagt i dette, og vil fortsette det viktige arbeidet med konkrete tiltak mot legemiddelmangel.

Legemiddelberedskap inngår som en viktig del av den samlede nasjonale beredskapen ved ulykker, katastrofer, krisetilstander eller situasjoner med forsyningssvikt. Den nasjonale legemiddelberedskapen skal dermed sikre tilgang på kritiske legemidler ved akutte hendelser og forsyningssvikt.

Les andre relevante saker her:

Regjeringspartiene stemte ned opposisjonens tiltak mot legemiddelmangel

Pasientenes sikkerhet er viktigst (Blogg, Dagens Medisin)