31 prosent av alle apotekkunder i Norge er bekymret for at de ikke skal få de reseptbelagte legemidlene de trenger, ifølge Apotekforeningen. Tilsvarende undersøkelse blant våre medlemmer tilsier 26 prosent.

BEKYMRING: 31 prosent av alle apotekkunder i Norge er bekymret for at de ikke skal få de reseptbelagte legemidlene de trenger, ifølge Apotekforeningen. Tilsvarende undersøkelse blant våre medlemmer tilsier 26 prosent. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox

I undersøkelsen spør Apotekforeningen i hvilken grad folk bekymrer seg for at det ikke skal være mulig å skaffe de legemidlene de trenger. Blant dem som bruker reseptlegemidler fast, er det 37 prosent som bekymrer seg, mens det er 23 prosent av de som ikke bruker legemidler fast som bekymrer seg. Sett under ett oppgir 31 prosent at de er bekymret, skriver Apotekforeningen på sine nettsider.

Det tilsvarer rundt 37.000 kunder, ifølge Apotekforeningen.

– Det er ikke så rart at de som trenger medisinene sine mest er mest bekymret. I de fleste tilfellene klarer apotekene å skaffe den pakningen som står på resepten eller et fullgodt alternativt, men et økende omfang av mangler og mye medieomtale har nok gjort mange bekymret, sier administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund.

En kartlegging gjennomført tidligere i år av Apotekforeningen, viser at apotekene ikke finner fullgode alternativer for kunden i opp mot 500.000 tilfeller årlig på grunn av legemiddelmangel.

26 prosent stoffskiftesyke rammes

Legemiddelberedskapen i Norge har endret seg drastisk de siste årene, ifølge Nasjonal rapport om legemiddelberedskap som administrerende direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog overrakte Helse- og omsorgsdepartementet ved helse- og omsorgsminister Bent Høie i juni. Økende og gjentakende legemiddelmangel de siste årene har gjort tilgangen på legemidler mer sårbar. Det går utover pasientsikkerheten, ifølge beredskapsrapporten.

I vår egen medlemsundersøkelse svarer medlemmene på hvilke direkte følger sykdommen har. Totalt oppgir 26 prosent at de er berørt av legemiddelmangel:

  • 7 prosent oppgir at de ikke fikk en erstatningsmedisin og måtte gå tomhendt hjem fra apoteket.
  • 9 prosent svarer at de har fått en erstatningsmedisin.
  • 10 prosent svarer at de fikk en medisin med en annen styrke enn det de pleier å bruke.
  • 77 prosent fikk den medisinen de skulle.

Basert på vår medlemsundersøkelse innebærer dette at rundt 62.000 stoffskiftesyke kan være rammet av den gjentakende legemiddelmangel de siste årene. Medlemsundersøkelsen ble sendt ut til 6.000 medlemmer, hvorav 3.000 besvarte, og var ferdigstilt oktober 2019.

LES ANDRE AKTUELLE SAKER:

41 prosent midlertidig ufør eller langtidssykmeldt etter stoffskiftesykdom