T4 i flytende form: Tirosint-Sol har ankommet det norske markedet

Stoffskifteforbundet er et steg nærmere vårt mål om økt mangfold av medisiner, slik at persontilpasset behandling kan bedres ytterligere. Vi har vært i dialog med IBSA Nordic, og har nå gleden av å dele nyheten om at legemiddelselskapet, som står bak utviklingen av T4 i flytende form (Tirosint Sol), har ekspandert i det nordiske markedet.

Deres innovative væske- og mykkapselformuleringer av hormoner for behandling av hypotyreose har nå også kommet til det norske markedet.

IBSA er et legemiddelselskap med hovedkontor i Sveits. IBSA Nordic har hovedkontor i København og ble etablert i 2014 med hensikten om å dekke de behovene som ikke er oppfylt innen visse legemidler. Målet er å gi de eksisterende behandlingene av medisin enda enklere løsninger. Med andre ord bevarer de medisinens egenskaper men gjør behandlingsløsningen enda enklere og mer utviklet. Du kan lese mer om selskapet her.

Hva er Tirosint® – SOL? Kort oppsummert:

  • Tirosint® SOL er en oppløsning til behandling av lavt stoffskifte.
  • Tirosint® SOL inneholder T4, glycerol og renset vand. Den inneholder ikke andre tilsetningsstoffer som det kan være i tablettform.
  • Tirosint® SOL fås i 12 styrker fra 13–200 mikrogram. Det betyr at behandlingen lett kan tilpasses individuelle behov. Dosen justeres av en lege.
  • Tirosint® SOL krever ikke oppløsning i magen og tas opp direkte i tarmen.
  • Tirosint® SOL kommer i en endosisbeholder

Hva betyr dette for deg med hypotyreose?

Medisinene som brukes til å behandle hypotyreose i Norge i dag er i tablettform. Levotyroksin i tablettform inneholder de en rekke hjelpestoffer som kan gjøre det vanskeligere å innta og absorbere medisinen, særlig for barn.

Tirosint er en flytende formulering og inneholder kun vann, glyserol og T4. Dette produktet har vært i markedet i Danmark siden 2018, og fungert som et alternativ for noen hypotyreosepasienter. Inntak av legemiddelet gjøres enkelt gjennom munnen, eller oppløses i vann. Medisinen blir da særlig enklere å innta eksempelvis for barn og eldre som har vanskeligheter med å ta sine medisiner i tablettform. Det er det enkleste og mest presise behandlingsvalget for babyer og barn som tar levotyroksin, og pasienter som ikke kan svelge piller eller kapsler.

Legemiddelet Tirosint Sol kommer i endosebeholdere i en mikstur som oppløses. For å sikre at pasientene kan behandles i henhold til deres individuelle behov, er endosebeholdere tilgjengelige i 12 doseringsstyrker fra 13 til 200 mikrogram levotyroksinnatrium, slik at det ideelt sett kun skal tas én endosebeholder per dag.

Den totale dagsdosen av levotyroksin bør helst tas som en enkeltdose, om morgenen på tom mage, minst en halv time før frokost.  Denne medisinen er foreløpig ikke på refusjon. Mer informasjon om Tirosint Sol med priser blir tilgjengelig i Felleskatalogen, som du finner her.

For deg som starter levotyroksinbehandling for hypotyreose, kan Tirosint Sol være en enklere løsning for medisininntak og for å få en presis, konsistent dosering.

Doseringsinstruksjonene betraktes som retningslinjer, og bruk av legemiddelet gjøres i samråd med din lege.

Klikk her for mer informasjon om preparatet.