Stoffskifteforbundet på Arendalsuka

Forbundet er tilstede i Arendal med tre arrangementer. Du er velkommen til å bli med når vi setter kvinnehelse og fastlegesituasjonen på agendaen.

Arendalsuka er en norsk politisk festival som arrangeres i Arendal hver sommer, i år fra 14. – 18. august.

Her setter organisasjoner, politiske partier, næringsliv og mediehus fra hele landet viktige samfunnstema på dagsorden i egne arrangementer. Stoffskifteforbundet er med å arrangere tre slike arrangementer denne uken. Alle arrangementer er gratis og åpent for alle som ønsker å delta i Arendal, eller det er mulig å følge disse på stream.

Kvinnehelse – evig symbolpolitikk?

Tidspunkt: Tirsdag 15.8 kl 16:00 – 17:00
Sted: Rederikontoret
Arrangør: Stoffskifteforbundet, Endometrioseforeningen, Rud Pedersen

Ungdomspartiene inviteres  til debatt om kvinnehelse! Vi spør fremtidens politikere hvordan de mener utfordringene bør møtes, og hva som bør prioriteres fremover. Hvordan kan vi hindre 20 nye år går uten endring?

Her kan du følge arrangementet:

Mer informasjon om arrangementet og streaming. 

Kan vi avblåse fastlegekrisen?

Tidspunkt: Onsdag 16.8 kl 13:30 – 14:30
Sted: Rederikontoret
Arrangør: Stoffskifteforbundet

Vi inviterer til debatt for å belyse ulike perspektiver og løsninger som kan utvikle en bærekraftig fastlegeordning som er i stand til å møte dagens utfordringer, samtidig som den kan dra nytte av fremtidens løsninger. Hvilke ambisjoner har vi for fastlegeordningen?

Mer informasjon om arrangementet og streaming. 

Kvinnehelse – evig symbolpolitikk?

Tidspunkt: Torsdag 17.8 kl 12:30 – 13:30
Sted: Samfunnsteltet
Arrangør: Norske Kvinners Sanitetsforening, Kvinnehelsealliansen (Stoffskifteforbundet er medlem)

Vi trenger mer kunnskap, forskning og informasjon om sykdommer og lidelser som rammer kvinner. Kvinnehelsealliansen inviterer til debatt om kvinnehelse, hvordan skal politikerne følge opp og sørge for at denne kvinnehelseutvalgets rapport ikke bare blir lagt i en skuff?

Mer informasjon om arrangementet og streaming. 

Foto: Mona Haugli / Arendalsuka