Statsbudsjettet 2021: Åpen høring i Stortingets Helse- og omsorgskomité

Mandag 27. oktober deltok Stoffskifteforbundet på Helse- og omsorgskomiteens muntlige høring i forbindelse med statsbudsjettet 2021.

Generalsekretær Eddy Kjær og kommunikasjonsrådgiver Vesa Zeka deltok som representanter fra Stoffskifteforbundet, og la frem forbundets innspill i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Høringen foregikk digitalt og er nå tilgjengelig på Stortingets Nett-TV.

I høringen signaliserte forbundet et ønske om at komiteen støtter at mandatet gjøres enda mer presis slik at det samles dokumentasjon på hvordan sykdommene i den praktiske tjenesteutøvelsen er forstått og hvordan pasientene blir møtt av helsetjenesten.

Innspillet la vekt på tre hovedpunkter som Stoffskifteforbundet vil be Helse- og omsorgskomiteen ta med seg videre i arbeidet med det endelige statsbudsjettet.

Stoffskifteforbundet vil be Helse- og omsorgskomiteen om at man i budsjettet:

  • Sender et signal om at den kommende NOUen på kvinnehelse må ha et særlig fokus på hvordan de store pasientgruppene blir møtt av helsetjenesten.
  • Setter av ytterligere midler til forskning på kvinners helse (utover de 15 millionene som nå er lagt inn i budsjettet)
  • Sender et signal om at en del av midlene til forskning på kvinnehelse forbeholdes de «forskningssvake» sykdomsområdene slik at kunnskapsgrunnlaget ikke forvitrer og blir borte.

Vil du få med deg høringen? Klikk her.