– Satsing på kvinnehelse vil også hjelpe menn

– Hos oss i Stoffskifteforbundet er menn absolutt like verdifulle som kvinner. Så tror vi at økt satsing på kvinnehelse også vil hjelpe menn med stoffskiftesykdom, sier generalsekretær Mette Kaaby.

At nærmere 80 prosent av dem som lider av stoffskiftesykdom er kvinner, gjør det ikke enklere for menn å rammes. I noen tilfeller tvert imot, for det kan – for enkelte – føles vanskeligere å være åpne om en sykdom som mange oppfatter som en «kvinnesykdom».

– Dette er vi veldig bevisste på i Stoffskifteforbundet, og vi skal være en organisasjon som jobber for alle som er rammet, uansett kjønn, sier Mette Kaaby.

Et momentum nå

De siste par årene har kvinnehelse blitt ettertrykkelig satt på dagsordenen, både i media og i den offentlige samtalen.

Ikke minst ble Kvinnehelseutvalgets grundige og knallharde rapport viet stor oppmerksomhet da den kom i mars. Og fra før har kvinnehelse vært et sentralt tema både i Folkehelsemeldingen og i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

– Med dette sterke fokuset på kvinnehelse på så mange fronter samtidig, er det naturlig at vi markerer oss. Vi vet at mer enn 200.000 kvinner i Norge er rammet av stoffskiftesykdom, og jeg tror det er viktig at vi utnytter det momentumet kvinnehelse har nå, sier Kaaby.

Betyr ikke undervurdering av menn

– Det betyr imidlertid ikke at vi overser menn som lider av stoffskiftesykdom, på ingen måte. Men vi tror at dersom vi kan sikre mer forskning på stoffskiftesykdom gjennom et politisk løft på kvinnehelse, så vil dette hjelpe alle med stoffskiftesykdom, selvsagt også menn, fortsetter generalsekretæren.

– Mer forskning på stoffskiftesykdom er ett av flere hovedprioriteter for oss i Stoffskifteforbundet, i tillegg til mer kunnskap til medlemmene våre, til befolkningen ellers, politikere og leger.

Demonstrasjon foran Stortinget

Mange av organisasjonene som jobber for bedre kår for sykdommer som i større grad rammer kvinner enn menn har organisert seg i Kvinnehelsealliansen. Også her er tanken at fruktene av arbeidet skal tilfalle alle de rammede, både kvinner og menn.

– I dag, onsdag den 18. oktober, gjennomfører Kvinnehelsealliansen en demonstrasjon utenfor Stortinget kl. 16, med appeller fra flere av alliansens medlemsorganisasjoner. Jeg håper at så mange som mulig som har anledning kommer for å støtte opp om denne viktige kampen, sier Mette Kaaby.