Sara Hammerstad og Ingrid Norheim mottar Thyra- og ærespris

Vi er glade for å meddele Thyraprisen er tildelt Sara Hammerstad, og Ingrid Norheim har mottatt æresprisen.

Sara Hammerstad er spesialist i endokrinologi og indremedisin ved Spesialistsenteret Pilestredet park. Ingrid Norheim er spesialist i endokrinologi og tidligere seksjonsoverlege ved Aker sykehus. Begge sitter i Stoffskifteforbundets faglige råd, har vært pådrivere for det fagmiljøet i Norge og ikke minst bidratt til å øke kunnskapene om disse sykdommene.

STOFOs ærespris kan tildeles et enkeltmedlem eller annen enkeltperson som har gjort en helt spesiell innsats for å spre opplysning om thyreoideasykdommer til helsevesenet og allmennheten, og vært med på gi thyreoideasykdom et ansikt. Forbundsstyret fatter vedtak om hvem som skal tildeles STOFOs ærespris. Det er en forutsetning at æresprisen skal henge høyt, og bare tildeles i helt spesielle tilfeller.

THYRA-prisen er en fagpris som kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller andre for den innsats og interesse som over tid er vist til fremme av interessene til personer med sykdom i skjoldbruskkjertelen. Formålet med prisen er først og fremst å fremme kunnskap og forståelse om de forskjellige thyreoideasykdommene og respektive pasientgruppers situasjon. Prisen tildeles for uegennyttig aktivitet, fremme av forskning, egen forskning og formidling av kunnskap og informasjon relatert til sykdommene, som fører til bedre forståelse av sykdommene. Prisen kan tildeles fagpersoner som taler thyreoideasykes sak på en positiv måte, og som fører til bedre vilkår for denne gruppen.

Vi gratulerer Ingrid Norheim og Sara Hammerstad med prisene, og takker for deres verdifulle innsats.

Ingrid Norheim er spesialist i endokrinologi og tidligere seksjonsoverlege ved Aker sykehus. Her avbildet med Stoffskifteforbundets generalsekretær, Eddy Kjær.

 

Sara Hammerstad spesialist i endokrinologi og indremedisin, Spesialistsenteret Pilestredet park. Hun er også leder i Stoffskifteforbundets faglige råd. Her avbildet med generalsekretær, Eddy Kjær.