Alle pressehenvendelser til:

Martin Aasen Wright
Kommunikasjons- og informasjonsrådgiver
Telefon: 984 30 273
Epost: martin.wright@stoffskifte.org