Regjeringen skal gjennom en ny NOU om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv kartlegge hvilke sykdommer det er behov for mer kunnskap om i helsetjenesten. Målet er en bedre helsetjeneste uavhengig av kjønn, innledet helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

MER KUNNSKAP: – Mange av forslagene fra NOU-en er gjennomført, mens enkelte av forslagene ikke er det. Noen av problemstillingene er like aktuelle i dag, 20 år etter, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) under mandagens innspillsmøte om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Bent Høie (til venstre) sammen med generalsekretær i Stoffskifteforbundet, Eddy Kjær. FOTO: Vesa Zeka

 

I fjor la regjeringspartiene frem en plan med seks punkter for bedre kvinnehelse. Som oppfølging av dette, vil regjeringen utarbeide en offentlig utredning (NOU) om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv, 21 år etter den forrige NOU-en om kvinners helse.

Stoffskifteforbundet deltok mandag på innspillsmøte om den planlagte NOU-en i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Mange av forslagene fra NOU-en er gjennomført, mens enkelte av forslagene ikke er det. Noen av problemstillingene er like aktuelle i dag, 20 år etter, innledet helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) innspillsmøtet med, hvor representanter for helsetjenesten, forskere og en rekke organisasjoner holdt innlegg.

Statsråden la spesielt vekt på at NOU-en burde kartlegge hvor det er mangel på kunnskap i dag.

– Ny kunnskap vil gi oss en bedre helsetjeneste uavhengig av kjønn, sa Høie.

Fremhevet kroniske sykdommer

I NOU-en fra 1999 står det blant annet om stoffskiftesykdommer at det er behov for mer forskning på årsak og mekanismer for sykdommen. De siste 21 årene har ikke forskning på stoffskiftesykdommer vært et satsingsområde.

Blant innlederne som kom med innspill var Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

– Utfordringene står i kø og veien til diagnose kan være lang tid. Det er for lite kunnskap og for lite forskning innenfor flere felt, sa hun, og stilte spørsmål om ny kunnskap ville bli tatt i bruk, og om kunnskapen blant fastlegene var god nok.

– Kunnskapen fastlegen har vil ha en betydning for hvilket forhold pasienten har til fastlegen.

Ubesvarte spørsmål

President i Legeforeningen, Marit Hermansen oppfordret regjeringen til å identifisere områder som ikke er blitt bedre siden forrige NOU i 1999 og avdekke hvorfor. Hermansen trakk frem fire satsingsområder:

  1. Hjerte- og karsykdommer
  2. Muskel- og skjelettsykdommer
  3. Migrasjonshelse
  4. «Vanlige» og uspesifikke plager med medisinske uforklarlige symptomer

– Her er det mange ubesvarte spørsmål, sa Hermansen.

Under Høyres landsmøte 12. og 13. september vil ny leder av Høyres kvinneforum bli valgt. Kvinneforumet har vært en pådriver for den kommende NOU-en. Etter innspillene stilte Stoffskifteforbundet følgende spørsmål til Bent Høie:

– I hvilken grad vil Høyres kvinneforum bli involvert i det videre arbeidet med NOU-en?

– Kvinneforum i regjeringspartiene har vært veldig engasjerte i på å lage en NOU. Deretter vil kvinneforum på lik linje med alle andre kunne gi innspill til arbeidet, men de vil ikke få en egen rolle for det vil være en offentlig utredning hvor alle likebehandles, svarte statsråden.