Lovende forskningsresultater for persontilpasset medisinering

Med nye matematiske modeller og regneverktøy for persontilpasset medisinering kan pasienter få riktig stoffskiftemedisin mye raskere enn før.

– For de pasientene som må vente lenge, har dette mye å si, understreker Lars Hellemo, seniorforsker i SINTEF. Han arbeider sammen med legene på Universitetssykehuset i Nord-Norge for å finne ut akkurat hvor mye tyroksin pasientene må få gjennom et regneverktøy som er utviklet til å forutse responsen.

Teknologene i Trondheim og legene i Tromsø har gått sammen for å utarbeide en modell som forutser hvor pasienten kommer til å havne hvis de fortsetter på den nåværende dosen og hvordan responsen er i kroppen. De bruker dermed en matematisk modell som man svare på hvordan utviklingen går og ut fra det foreslå en ny dose raskere. Så langt har studien svært lovende resultater. En av pasientgruppene som var med i studien fikk riktig medisindose dobbelt så fort som de i  kontrollgruppa.

Det er en glede å se at vår støtte til forskning gir gode, banebrytende resultater. Nok et spennende prosjekt av ledende forskere, blant dem Vegard Heimly Nord, som vi følger videre med spenning.

– Dette forskningsresultatet kan redefinere behandlingen på nytt. Å oppnå ønsket behandlingseffekt kan bety at mange kan få et bedre liv raskere, sier generalsekretær Eddy Kjær.

Klikk her for å lese hele saken.
Forskningsartikkelen finner du her.