Klar for skolestart? Vi bistår med informasjonsbrosjyrer

Nå som skolestart nærmer seg, er det viktig med litt informasjon om barn og unge med stoffskiftesykdom og hvilke tiltak som kan være aktuelle på skolen. Samtidig belyses de gjeldende rettighetene som gjelder for barn og ungdom med stoffskiftesykdom i barnehage og skole.

Barn med kronisk sykdom i skole har rettigheter på lik linje med voksne i arbeidslivet. Med økonomisk støtte fra Utdanningsdirektoratet (Udir) har Stoffskifteforbundet produsert en brosjyre for barn og en brosjyre for ungdom.

Disse brosjyrene gir deg en enkel innføring i symptomer på både lavt og høyt stoffskifte, og hvordan det påvirker unge i hverdagen. Informasjonsbrosjyrene bistår også med informasjon til barn og foresatte med fokus på tilretteleggingsbehov og rettigheter. Disse tar blant annet utgangspunkt i opplæringsloven, og rettigheter i forbindelse med tilpasset opplæring – herunder spesialundervisning – for barn, ungdom og voksne.

Brosjyrene er tilgjengelige her:

Barn med stoffskifteproblem

Ungdom med stoffskifteproblem

Husk at du også kan bli medlem på Stoffskifteforbundets UNG-gruppe og Foreldre-gruppe på Facebook. Disse Facebook-gruppene legger til rette for erfaringsutveksling, og kan komme med nyttige råd i aktuelle problemstillinger.