Informasjon om landsmøtet 2022

Lørdag 22. oktober 2022 er det klart for landsmøte i Stoffskifteforbundet. Informasjon publiseres fortløpende på vår landingsside.

1. Tid og sted

Lørdag 22. oktober 2022 er det klart for landsmøte i Stoffskifteforbundet. Møtet starter klokken 11.00 og varer til søndag klokken 16.00. Landsmøtet vil finne sted på Scandic, Solli plass.

Tema for landsmøtet: Kunnskapens år.

Klikk her for påmelding: https://stoffskifte.hoopla.no/sales/24608038

Kontaktutvalget bes å eniges om en representant fra hver gruppe og gi oss tilbakemelding om hvem det er til post@stoffskifte.org.

2. Hvem (fra vedtektene)

§2.3 SAMMENSETNING

Landsmøtet består av forbundsstyre, delegater fra regionråd og lokallag, samt representanter fra sentrale kontaktutvalg og faglig råd.

Lokallagenes representasjon er følgende:

1 – 200 medlemmer 1 delegat

over 200 medlemmer 2 delegater

over 400 medlemmer 3 delegater

over 600 medlemmer 4 delegater

Beregningsgrunnlaget for lokallagenes representasjon er antall betalende medlemmer i lokallaget per 31.12. året før landsmøteåret.

Hvert regionråd er representert med 1 delegat.

Regionrådene og lokallagene velger varadelegater.

Sentrale kontaktutvalg er representert med 1 representant hver som har talerett, men ikke forslags- eller stemmerett.

Faglig råd er representert med 1 representant. Representanten har ikke tale-, forslags- eller stemmerett.

Sentrale kontaktutvalg og faglig råd oppnevner vararepresentanter.

3. Saker og kandidater til LM

Landsmøte i 2021 ble gjennomført med forkortet saksliste grunnet begreningsinger for fysiske møter. Sakene som ble foreslått til dette landsmøtet inkluderes også for gjennomføringen i 2022. Vi forespør allikevel samtlige lokallag om de fortsatt ønsker sin sak presentert eller om det er ønskelig å trekke saken. Vennligst informer til post@stoffskifte.org.

Fra vedtektene § 2.4

  • Forslag på saker som ønskes behandlet på landsmøte sendes skriftlig til forbundsstyret senest 6 måneder før landsmøtet. Dette innebærer senest 22. april 2022, klokken 23.59. Epost: post@stoffskifte.org
  • Forslag på kandidater til forbundsstyret sendes skriftlig til valgkomiteen senest 6 måneder før landsmøtet. Dette innebærer senest 22. april 2022, klokken 23.59.  Epost: valgkomiteen@stoffskifte.org
  • Forslag på kandidater til valgkomiteen sendes forbundsstyret senest 6 måneder før landsmøtet. Dette innebærer senest 22. april 2022, klokken 23.59.  Epost: post@stoffskifte.org

Sakspapirer til landsmøtet 2022

Sakspapirer landsmøtet 2022
Vedlegg 1_Dagsorden landsmøtet 2022
Vedlegg 2_Forretningsorden landsmøtet 2022
Vedlegg 3_Årsberetning 2020
Vedlegg 4_Årsberetning 2021
Vedlegg 5_Årsregnskap 2020
Vedlegg 6_Årsregnskap 2021
Vedlegg 7_Notat om organisasjonsutvalget
Vedlegg 8_Retningslinjer for valgkomiteen
Vedlegg 9_Reviderte vedtekter Vedlegg 10_Strategiplan_2023-2033
Vedlegg 11_Handlingsplan 2023 – 2026
Vedlegg 12_Rammebudsjett 2023-2024
Vedlegg 13_Valgkomiteens innstilling til forbundstyre
Vedlegg 14_Forbundsstyrets innstilling til valgkomiteen
Vedlegg 15_Program landsmøtet
Vedlegg 16_Vedtekter STOFO
Vedlegg 17_Sluttrapport_Organisasjonsutvalg
Vedlegg 18_Sluttrapport_Vedtekstutvalget

Oversikt over antall delegater:

Antall delegater LM 2022_til påmelding