Høringsinnspill til kvinnehelseutvalgets rapport

Vi har sendt inn innspill til Helse- og omsorgsdepartementet. Vi forventer at det i oppfølgingen blir mer midler til forsking, og nasjonale retningslinjer for oppfølging av stoffskiftesykdom.

Forsidebilde: Generalsekretær Mette Kaaby og kvinnehelseutvalgets leder, Christine Meyer, møttes i Arendal.

Det var på høy tid med utredning og oversikt over kvinners helse. Kvinnehelseutvalget har bekreftet mye av det flere interesseorganisasjoner lenge har sagt – sykdommer som rammer kvinner i særlig grad blir forsket mindre på og har for lav status i helsevesenet.

Kvinnehelseutvalget har gjort en grundig jobb og kommet med hele 75 forslag til tiltak. Helheten i alle forslagene er gode, men i oppfølgingen blir det nødvendig å prioritere. Stoffskifteforbundet derfor i innspillet å legge vekt på tre tiltak som bør prioriteres først:

  • Tiltak 5: Innføre krav om kjønnsperspektiv i all medisinsk og helsefaglig forskning
  • Tiltak 9: Øke midlene til forskning i allmennpraksis gjennom de allmennmedisinske forskningsenhetene
  • Tiltak 15: Gjennomgå og oppdatere nasjonale retningslinjer for sykdommer og helsetilstander som rammer kvinner

Du kan lese hele innspillet fra Stoffskifteforbundet her på Regjeringens nettsider. 

Oppfølging av kvinnehelseutvalgets utredning var også tema under et arrangement på Arendalsuka i regi av Stoffskifteforbundet, Endometrioseforbundet og Rud Pedersen. Du kan se arrangementet og generalsekretær Mette Kaabys innledning her.