Forrige helg holdt Stoffskifteforbundet landsmøte i Oslo. Vi gratulerer det nye forbundsstyret som skal gå i gang med det viktige arbeidet for å utvikle forbundet videre.

Forbundsstyret STOFO 2022
FORBUNDSSTYRET: Fra venstre: Katrine S. Flaten (3. vara), Harry Solsem (styremedlem), Malin Moen (styremedlem ung), Elisabeth Efteland (2. vara), Tor Rune Halset (leder), Toril Simonsen (styremedlem), Tone Elisabeth Hodneland Larsen (1. vara), Lise Mittet Kvernen (styremedlem) og Wenche Nygård Eeg (nestleder). FOTO: Martin Aasen Wright

Landsmøtet gikk over to dager på Scandic Solli i Oslo med over 70 delegater til stede. Med Knut Magne Ellingsen som dirigent og Atle Øi ble det et konstruktivt og effektivt, og hyggelig landsmøte.

Opprettet STOFO Ung

Landsmøtet vedtok at STOFO Ung skal opprettes som eget organisasjonsledd. Nåværende arbeidsgruppe fortsetter som et interimsstyre inntil nytt styre er valgt, i maks to år.

STOFO Ung skal jobbe for ungdom i alderen 16 til 36 år og samarbeide med gruppen for foreldre og barn, eksempelvis arrangere kurs, konferanser og aktiviteter for ungdom på nasjonalt plan, være rådgivende organ i ungdomssaker som forbundet jobber med og bidra til forbundets arbeid med å legge best mulig til rette for egen mestring, samt kunne søke om midler til aktiviteter hos eksterne (eks. Stiftelsen Dam, LNU osv.).

Likepersoner og medlemskontingent

Blant andre saker som ble drøftet på landsmøtet var likepersoner og medlemskontingent.

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, red.anm.) har kommet med strengere krav til å være likeperson og rapportere på likepersonsaktivitet. Dette innebærer til forskjell fra tidligere at for at en organisasjon skal få økonomisk støtte for sin likepersonsaktivitet, må det være aktive likepersoner. Tidligere rapporterte man inn antall likepersoner og likepersoner, nå er det kun aktive likepersoner som gir grunnlag for støtte.

Medlemskontingenten økes med 25 kroner til 475 kroner for hovedmedlem fra og med 2023. Lokallagenes andel av medlemskontingenten økes fra år 2023 med 10 kroner til 120 kroner per hovedmedlem. Ungkontingent endres til 237 kroner (50 prosent av hovedmedlem). Familiemedlemskap til 150 kroner, støttemedlemskap opprettes til 150 kroner. 

Nytt forbundsstyre

På slutten av landsmøtet ble nytt forbundsstyre valgt. Tor Rune Halset ble valgt til ny forbundsleder etter at Venche Fagereng gikk av etter seks år.

Det nye forbundsstyret er:

  • Tor Rune Halset, forbundsleder (NY)
  • Wenche Nygård Eeg, nestleder
  • Toril Simonsen, styremedlem (NY)
  • Lise Mittet Kvernen, styremedlem (NY)
  • Harry Solsem, styremedlem
  • Malin Moen, styremedlem UNG
  • Tone Elisabeth Hodneland Larsen, 1. vara
  • Elisabeth Efteland, 2. vara
  • Katrine S. Flaten, 3. vara

LES MER OM LANDSMØTET 2022