Nøkkeltall i Norge

Vår nøkkeltallsbrosjyre viser omfanget av stoffskiftesykdom i Norge, med prosentvis fordeling og økning de siste årene.

Med disse tallene som utgangspunkt, jobber Stoffskifteforbundet for:

– Å innføre pakkeforløp for vår pasientgruppe,
– Flere behandlingsalternativer, medisiner og ikke minst for økt og øremerket tyroideaforskning.