Vil du hjelpe oss med bursdagsinnsamling på Facebook?

Noen økonomiske bidrag forbundet mottar kommer fra sjenerøse mennesker som oppretter bursdagsinnsamling på Facebook. Dette styrker videreutviklingen i forbundet. Derfor håper vi at du ønsker å gjøre det samme.

Stoffskiftesykdom har konsekvenser for den enkelte. Noen av utfordringene er en lite helhetlig forståelse og behandling av sykdommen. Mange fungerer heller ikke på standard behandling. Dette vil vi gjøre noe med, men for å få det er vi også avhengige av økonomisk støtte. Derfor vil vi rette en stor takk til personer som den siste tiden har bidratt med bursdagsinnsamling for Stoffskifteforbundet på Facebook. Både som medlem og giver, er den enkelte med på videreutviklingen av våre arbeidsområder; å ivareta interessene til stoffskiftesyke, økt faktabasert kunnskap, større synlighet i mediene og sterkere politisk innflytelse om stoffskiftesykdommer. Alt vi gjør betyr noe for deg!

Ønsker du å hjelpe oss med Facebook-innsamling? Følg gjerne denne oppskriften:

  • Gå inn på på Facebook-siden til Stoffskifteforbundet.
  • Trykk på «Opprett innsamlingsaksjon» eller «Innsamlingsaksjoner» som ligger i menyen til venstre og så «+ samle inn penger». https://www.facebook.com/fund/Stoffskifteforbundet/
  • Fyll inn et mål og hvor lenge innsamlingen skal vare og trykk neste.
  • Legg til navn og beskrivelse av innsamlingen (eller bruk den ferdigutfylte teksten) og trykk neste.
  • Trykk opprett.
  • Husk at du kan invitere dine venner til å bidra.

    Tusen takk!