Stoffskifteforbundet kan vise til en sterk vekst de siste årene. Vi kan vise til økt antall medlemmer, politiske gjennomslag og økt satsning på forskning og kunnskap. Et krevende 2020 viser seg også å bli et positivt år for forbundet med aktivitet og gode medlemstall. Vi ser oppriktig frem til 2021.

– Vi kan love å gjøre vårt beste for å bedre hverdagen til våre medlemmer og håper du støtter oss videre i 2021,  sier Eddy Kjær, generalsekretær ved Stoffskifteforbundet Han viser til en god utvikling de siste årene som har bidratt til økt oppmerksomhet og interesse for viktige helsepolitiske saker rundt stoffskiftesykdom. FOTO: Martin Aasen Wright.

Vi ser frem til det nye året fordi vi er nådeløse på å representere medlemmenes interesser og tør å utfordre etablerte sannheter når medlemmene forventer dette.

I Stoffskifteforbundet er du som medlem også eier av forbundet. Vi har stor respekt og ydmykhet for ansvaret det innebærer å sørge for at dine interesser ivaretas på en best mulig måte. Dette ønsker vi å fortsette med og ønsker deg velkommen i et av landets mest spennende organisasjoner – enten du er medlem eller vurderer medlemskap.

De siste årene har vi bygget opp et solid nettverk på tvers av politiske partier og viktige interessenter innen vår sektor. Vi har tilknyttet oss nøkkelpersoner innen både endokrinologien og fastlegenes miljøer, og vi kommer til å knytte fag, forskning og politikk enda tettere sammen i tiden fremover. I denne langsiktige prosessen er vi opptatt av å formidle de viktigste sakene for personer med stoffskiftesykdom til både politikere, forskere og media. Dette fordi vi vet at disse relasjonene bidrar til økt oppmerksomhet og interesse for saker som flere medisiner på refusjon, økt forskning og kunnskap, bedre behandling og god utvikling av fagmiljøet.

Forbundet har også vært opptatt av å kommunisere og synliggjøre dette arbeidet på sosiale medier som vår nettside, Facebook, Instagram, Snapchat eller gjennom nyhetsbrev. Likevel er det naturlig at de mest krevende prosessene ofte foregår i kulissene. Dette fordi arbeidet ofte er langsiktig og krever planlegging, struktur, stabilitet og tålmodighet med flere nøkkelpersoner i sine sektorer.

Samtidig som vi jobber med økt faktabasert kunnskap i samfunnet, sterkere helsepolitisk innflytelse og større synlighet i mediene, er vi også opptatt av at det skal være økonomisk og praktisk fordelaktig for deg å være medlem hos oss. Derfor har vi også utviklet gode samarbeidsavtaler eksternt som har resultert i nyttige medlemsfordeler innen bank og forsikring, juridisk bistand og livsstil og kosthold.

Vi representerer blant annet Norges første fordelsavtale mellom en pasientorganisasjon og bank. Dette er viktig fordi Rørosbanken går et skritt lenger for våre medlemmer ved betingelser og fleksibilitet ved lån, forsikring og sparing. Fordelsavtalen gir en trygghet i en hverdag hvor mange medlemmer opplever usikkerhet og endringer i jobb, inntekt og familieliv.

Stoffskifteforbundet mener også det er viktig å legge til rette for erfaringsutveksling og informasjon om din sykdom, og ikke minst gjøre hverdagen litt enklere ved å åpne for at du har noen å prate med. Gjennom medlemsbladet Thyra, medlemstreff og foredragsbaserte seminarer og vår likepersonstjeneste, ønsker vi at du skal få den informasjonen du trenger og prate med en som er eller har vært i en tilsvarende situasjon.

Vi kan love å gjøre vårt beste for å bedre hverdagen til våre medlemmer, og håper du støtter oss videre i 2021. Vi går inn i det nye året med en klar holdning om å gi mest mulig tilbake til våre medlemmer.

For er det noe vi har erfart, så er det at vi står enda sterkere sammen.

Godt nytt år!