Vellykket tillitsvalgtkonferanse i Lillestrøm

Stoffskifteforbundet har i underkant av 8000 medlemmer og 30 lokallag fra nord til sør. Forbundet er opptatt av å kunne tilby sine medlemmer relevante møteplasser rundt om i landet. I helgen samlet vi derfor de tillitsvalgte for læring og erfaringsutveksling. Gjennom det siste året har lokallagene fått flere digitale verktøy, som skal hjelpe de til å komme tettere på sine medlemmer og gjøre det enklere å drifte lokallagene.

Gjennom nye løsninger skal de finne informasjon om relevante foredragsholdere og ikke minst hente erfaringer fra hverandre om hvordan de kan variere sine medlemsmøter. De tillitsvalgte fikk også lære mer om våre nye medlemsfordeler og hvilke store fordeler disse kan gi våre medlemmer. En gratis telefonsamtale til advokatfirmaet Legalis gir fort inntjeningen av hele kontingenten. I tillegg til på fyll og opplæring, ble de årlige prisene delt ut.

DISSE MEDLEMSFORDELENE FÅR DU I STOFFSKIFTEFORBUNDET

Priser til fremtredende lokallag

Forbundsleder Venche Fagereng presenterte lokallaget som i år stakk av med seieren for flest avholdte medlemstreff. Hele 20 medlemstrekk som til sammen hadde trukket til seg over 500 medlemmer kunne lokallaget skilte med i tillegg til heder og ære samt en gavesjekk fra vår samarbeidspartner RørosBanken.

– Vi  må lytte til våre medlemmer, og de ønsker seg relevante aktiviteter, lokallaget som vant hadde et bredt spekter av møtepunkter, de hadde alt fra tur-grupper til store arrangementer med velkjente foredragsholdere. Vi håper prisene vi deler ut skal stimulere til økt aktivitet i lokallagene. Man trenger ikke har så høy terskel for hva en aktivitet skal være, en samtalegruppe på kafé der man møtes for å utvikle erfaringer er nok. Det er det å være der for medlemmene som er viktig, sa generalsekretær Eddy Kjær.

De to andre prisene som ble delt ut var til lokallagene med størst prosentvis vekst av medlemmer og størst prosentvis vekst av ung-medlemmer.

Unge medlemmer

– De unge er jo tross alt Stoffskifteforbundet fremtid, det er de som skal tre inn i styrevervene og drifte lokallagene i årene foran oss, det er de som skal engasjere seg i våre rettigheter i tiden som kommer, sa forbundsleder Venche Fagereng under presentasjonen av prisene.

Lokallaget som i år stakk av med seieren hadde doblet sitt antall med ung-medlemmer i løpet av året som har gått, de har lagt ned en stor innsats i å øke sin medlemsmasse, og gjennom dette arbeidet stakk de ikke bare av med seieren for flest ung-medlemmer, men de vant også prisen for størst medlemsvekst totalt og kunne skilte med en økning på hele 26 prosent .

Vi gleder oss på vegne av våre lokallag og oppfordrer alle medlemmer til å ta kontakt med sitt lokallag for ønsker om møteplasser i sitt nærområde.