Vellykket paneldebatt om kvinnehelse under Arendalsuka

Tirsdag 17. august arrangerte og deltok Stoffskifteforbundet i paneldebatten «Kvinnehelse – diffuse symptomer med hard slagside» under Arendalsuka.

Hvordan presenterer de ulike sykdommene seg hos kvinner og hvordan kan de best behandles hos kvinner? Dette var et av spørsmålene som ble reist underveis i paneldebatten.

Mange typiske kvinnesykdommer preges av diffuse og medisinsk uforklarlige symptomer. Kvinner er overrepresentert på statistikken for sykemelding og fravær, og også på statistikken over uføretrygdede. Samtidig har mannen har blitt brukt som norm for forskning. I denne paneldebatten ble det diskutert hvorfor det er utfordringer på kvinnehelsefeltet og ikke minst hvordan vi kan bygge opp en helse- og omsorgstjeneste som er i stand til å løse dette problemet.

Til stede i paneldebatten var eksperter på ulike felt, Marte Kvittum Tangen (Norsk Forening for Allmennmedisin, NFA), Tuva Moflag (Arbeiderpartiet), Guro Angell Gimse (Høyre), Anita Vatland (Pårørendealliansen) og Eddy Kjær (Stoffskifteforbundet). Sammen rørte de ved flere temaer på den aktuelle problemstillingen og diskuterte løsninger på disse utfordringene. Fellesnevneren var den store helsegevinsten som ligger i raskere diagnostisering og konkrete, politiske handlinger for å bedre vilkårene for kvinnehelse.

Eddy Kjær innledet paneldebatten med å tydeliggjøre behovet for bedre og raskere diagnostisering og behandling for kvinner med diffuse symptomer som opplever å ikke bli tatt på alvor i helsetjenesten. Han uttrykte en bekymring for deler av norsk helsevesen og om det er rigget for diffuse symptomer som de store kvinnesykdommene gir. Videre pekte han på konsekvensene dette får for både familieliv, de pårørende, arbeidsliv og fremtiden til den enkelte pasienten. For å få en løsning på disse utfordringene er det avgjørende at konkrete, politiske handlinger for kvinnehelse ikke forsvinner i byråkratiet.

Paneldebatten tok utgangspunkt i følgende momenter: 

  • Mer forskning på kvinners helse og de komplekse kvinnesykdommene.
  • Bedre behandling, raskere diagnostisering og mer persontilpasset medisin.
  • Ivareta helheten: Større fokus på primærhelsetjenesten og allmennmedisinsk forskning. Vie større plass til allmennmedisin i grunnutdanningen.
  • Større fokus på pårørendeperspektivet: Friskere pasienter gir færre konsekvenser for pårørende.
  • Fordeling av forskningsmidler: Økte øremerkede midler i statsbudsjettet.
  • Individuell behandling og flere medisiner på refusjon.

    Opptak av direktesendingen er tilgjengelig her:
    https://youtu.be/CWIglArqFZE.