Som følge av blåreseptsaken de siste ukene, mottar Helfo nå en rekke henvendelser fra pasienter som ønsker å få refundert utgifter for legemidler utlevert på hvit resept for pasientens egen regning. Vi vil i den sammenheng informere dere om hvordan Helfo veileder disse pasientene, og hvordan det vil ha betydning for deg.

Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo

Dersom du grunnet denne saken mottok medisinene på hvit fremfor blå resept, kan du lese under om hvordan dette skal håndteres. Den siste tiden er det en rekke pasienter som har fått skrevet ut medisiner, næringsmidler og forbruksmateriell på hvit resept, og som nå lurer på hvordan de skal få utlegget refundert. Departementet har åpnet for at dersom legen i ettertid bekrefter at vilkårene for å forskrive på blå resept var oppfylt, kan en slik bekreftelse sendes inn til Helfo sammen med en kvittering. Helfo kan da foreta en utbetaling til pasienten.

Helsedirektoratet har også bekreftet at en slik løsning er på plass og har gitt følgende veiledende informasjon: 

Pasienter som har fått hvit resept, men ikke har benyttet disse enda
Pasienter som mener de skulle hatt blå resept, bør gå tilbake til legen sin og be om en ny vurdering og eventuelt en blå resept. Hvis legen mener det er riktig med hvit resept, må pasienten betale selv.

Pasienter som allerede har hentet ut på hvit resept
Pasienter som allerede har kjøpt legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på hvit resept som de mener skulle vært blå resept, må be legen sin om en bekreftelse på at vilkårene for å forskrive på blå resept var oppfylt på tidspunktet for forskriving. Helfo foretar ikke en egen vurdering av vilkårene, men gjør en utbetaling basert på legens vurdering. For at pasienten skal kunne få refundert utgifter fra Helfo, må denne bekreftelsen legges ved refusjonssøknaden. Helfo skal ikke ha kopi av journal.