Ungdom møter mistro i NAV

Som leder for pasientorganisasjonen for stoffskiftesykdommer, Norsk Thyreoideaforbund, har jeg fått flere tilbakemeldinger fra unge medlemmer som føler de blir møtt med mistro og uvilje i NAV.

Tilbakemeldingene fra ungdommene blir bekreftet gjennom den senere tids presseoppslag. Unge med kroniske lidelser får avslag på rehabilitering når den jobben de har hatt har blitt for slitsom. Samtidig "dyttes" arbeidsledig ungdom over på uføretrygd i stedet for at NAV hjelper dem med å skaffe seg arbeid.

Presseoppslag om en ME-syk ung kvinne avslører at en saksbehandler i NAV uten medisinsk kompetanse har overprøvd fastlege og spesialist og har nektet henne rehabilitering. Det skyldes på NAV-legen som var i tvil, men som likevel mente hun kanskje burde få 3-4 måneders rehabilitering. I rettssystemet kommer tvilen tiltalte til gode, men i NAV ser det ut til å være motsatt.

Er det slik at NAV avskyr unge mennesker og ikke forstår at det er dem som utgjør fremtiden? Hvem skal sørge for oss som blir gamle hvis stadig flere unge støtes ut av arbeidslivet?

NAV bør ellers merke seg at Stortinget har vedtatt en ny lov mot diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne. Den nye loven krever at man i samfunnet tilrettelegger for de som har nedsatt funksjonsevne, også når dette skyldes kroniske lidelser, og selv om disse ofte er usynlige. Loven skal bl.a. gjelde i skole, utdanning og arbeidsliv. Også NAV må forholde seg til loven og slutte å diskriminere ungdom og andre med nedsatt funksjonsevne.

Bjarne Håkon Hanssen hadde som arbeids- og inkluderingsminister store vyer om NAV-reformen. I stedet for å bli kasteballer mellom arbeidskontoret, trygdekontoret og sosialkontoret, skulle folk få hjelp og støtte av én saksbehandler. Resultatet så langt er at arbeidsvillig ungdom med behov for tilrettelegging eller rehabilitering kastes inn i en tilværelse som sosialklient eller uføretrygdet.

Vi vet at du nå skal få orden på helsevesenet, Bjarne Håkon Hanssen, men kan du være bekjent av å etterlate deg et så ungdomsfiendtlig system som NAV synes å ha utviklet seg til å bli?

Bente Bakke, forbundsleder

post@stoffskifte.org