STOFO Ung

Ung-gruppen i Stoffskifteforbundet representerer unge mellom 15 og 36 år med stoffskiftesykdom. STOFO Ung jobber for økt kunnskapsnivå om stoffskiftesykdom hos unge.

STOFO Ung  har eksistert i mange år, og i 2016 vedtok landsmøtet å ha et medlem fra Ung-gruppen i forbundsstyret. Hensikten er å arrangere aktiviteter som er lærerike, gir mestring og skaper bånd mellom deltakerne. Et viktig mål de har satt seg for tiden fremover er å få synliggjort seg selv og unge med stoffskiftesykdom enda mer på sosiale medier, gjennom egne arrangementer for unge og egne informasjonsbrosjyrer.

Klikk her for å besøke:

Facebook-siden til STOFO Ung
Instagram-siden til STOFO Ung

 

Medlemmer i STOFO Ung: 

Leder:

Ingjerd Henriksen

Nestleder

Steinar Torkildsrud

Styremedlemmer: 

Lill Jeanette Holmen
Kathrine Flaten
Marita Johnsen
Veslemøy Klavenes Berge
Malin Moen

Kontakt: ung@stoffskifteforbundet.org

Retningslinjer for sosiale medier_STOFO Ung

Denne siden er under arbeid. Mer informasjon kommer fortløpende.