Topp møte med tillitsvalgte på Gardermoen

Forrige helg var Stoffskifteforbundets tillitsvalgte samlet til konferanse på Gardermoen. Det ble en meget positiv konferanse hvor opplæring var vesentlig. Det ble også delt ut priser til tre lokallag.

Generalsekretær Eddy Kjær innleder konferansen med tillitsvalgte på Gardermoen sist helg

Stoffskifteforbundet har 7350 medlemmer og 28 lokallag spredt over hele landet. Undersøkelser blant medlemmene viser at de ønsker større lokal aktivitet. Derfor er det kjærkomment for de tillitsvalgte å samles for å dele erfaringer og få påfyll med inspirasjon til nye aktiviteter.

– Vi ønsker å komme tettere både på våre tillitsvalgte og medlemmene. Derfor var det en sann glede å møte dem sist helg. Det var en veldig positiv stemning blant engasjerte representanter, sier generalsekretær Eddy Kjær i forbundet.

Verdal vant pris for økning av medlemsmassen

Et velfungerende medlemsregister som alle aktivt kan bruke, er ett av verktøyene for å skape større aktivitet. Blant annet blir det enklere å rigge til arrangementer lokalt som igjen kan føre til at  medlemmene føler de får merverdi av medlemskapet.

Kjær er svært positiv til den økte aktiviteten som de tillitsvalgte gjør. Derfor ble tre lokallag hedret under konferansen på Gardermoen.

Verdal lokallag var ett av dem. De har sørget for en økning av medlemmer på 17 prosent.

Trondheim fikk pris for økning av unge medlemmer 

– Det er med stor glede at vi deler ut tre priser for økning av medlemmer, økning av Ung-medlemmer og flest aktiviteter i 2017, sier Eddy Kjær.

– Vi skal være til stede for våre medlemmer, og ønsker derfor å bygge et større fellesskap gjennom flere generasjoner og aktiviteter. Noen har oppnådd særlig gode resultater, og vi ønsker derfor å vise frem disse for resten av landet.

I tillegg til Verdal fikk Trondheim og omegn lokallag pris for økning av Ung-medlemmer på 135 prosent. Østfold lokallag mottok også pris for åtte rapporterte aktiviteter i fjor.

– Det er viktig å nevne at det gjøres masse positivt arbeid i våre lokallag utover de tre vinnerne. Vi er virkelig inne i en positiv fase på mange områder, mener generalsekretæren.