Pasientsikkerheten må alltid prioriteres først, understreket generalsekretær Eddy Kjær under tirsdagens legemiddelmangelseminar hos Norges Farmaceutiske Forening og Norsk Farmasøytisk Selskap. Stoffskifteforbundet presenterte flere konkrete forslag til å løse legemiddelmangelsituasjonen.

NASJONENS SIKKERHET: Gjentakende legemiddelmangel handler ikke kun om stoffskiftemedisiner og stoffskiftesyke, men er et systemisk problem som vil ramme nasjonens sikkerhet, dersom det ikke løses, forklarte generalsekretær Eddy Kjær under tirsdagens legemiddelmangelseminar hos Norges Farmaceutiske Forening og Norsk Farmasøytisk Selskap. FOTO: Martin Aasen Wright

Som eneste pasientorganisasjon deltok Stoffskifteforbundet på tirsdagens seminar i Oslo om legemiddelmangel hos Norges Farmaceutiske Forening (NFF) og Norsk Farmasøytisk Selskap. «Hvordan påvirkes de som bruker legemidler fast i hverdagen, og hvilke ønsker har de til aktørene?» var tema for innlegget til generalsekretær Eddy Kjær, som la særlig vekt på disse punktene for å ivareta pasientsikkerheten:

  1. Flere leverandører.
  2. Flere terapeutiske løsninger.
  3. Nasjonale faglige retningslinjer i primærhelsetjenesten (fastlegene).

Geir Jørgen Bekkevold (Krf), leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget understreket at mangelsituasjon skaper utrygghet i befolkningen. Eddy Kjær fulgte opp med å belyse behovet for nødvendige endringer for å ivareta pasientenes sikkerhet i større grad enn hva som er tilfelle i dag.

– Én ting bekymrer oss særlig – nemlig pasientsikkerheten. Som pasientorganisasjon blir vi gjerne opptatt av våre egne smale interesser, men vi har forsøkt å heve blikket betraktelig, og ser ikke på situasjonen kun for våre 230.000 stoffskiftesyke i Norge, sa Kjær i sitt innlegg tirsdag.

Nye problemer, gamle løsninger

Stoffskifteforbundet har i en rekke politiske møter og gjennom presse og media tatt til orde for at gjentakende legemiddelmangel de siste årene ikke kun handler om stoffskiftemedisiner og stoffskiftesyke, men at vi er et eksempel på et systemisk problem som vil ramme nasjonens sikkerhet, dersom det ikke løses. Legemiddelverket har pekte under seminaret og nylig i Dagens Medisin på to hovedårsaker til legemiddelmangel; en oppsplitting og globalisering av forsyningskjeden (dvs. store legemiddelfirma selger rettighetene til legemidler som går av patent og satser heller på nye legemidler med potensial for høyere inntjening) og monopolprodusenter av viktige virkestoffer.

Kjær argumenterte under sitt innlegg tirsdag for å gi flere leverandører større markedsandeler med like rammevilkår for å motarbeide legemiddelmangel. Erling Ulltveit, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI) fulgte opp med at flere leverandører ville være et viktig tiltak for pasientsikkerheten. Videre stilte Kjær spørsmål om dagens regelverk er egnet for å kunne løse gjentakende mangel på legemidler, og dermed ivareta pasientenes sikkerhet, og fikk gehør hos medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen.

Satse mer på generika

Det var bred enighet om at mangelsituasjoner som de siste årene går mest utover generika-medisiner. Årsaken til dette er fordi medisinene ikke lenger prioriteres, mens antall pasienter øker. Siden legemiddelmangel rammer generika i størst grad, mener Stoffskifteforbundet at vi trenger flere leverandører av tilsvarende medisiner for å redusere risikoen for pasientene.

I tillegg tillater ikke dagens lovverk at nødvendige medisiner kommer på blå resept, og vi begrenser dermed fastlegenes muligheter for individuelt tilpasset behandling, forklarte Kjær.

– I dag tilbys de aller fleste av pasientene med lavt stoffskifte standard behandling. Det gir økt sårbarhet i legemiddelforsyningen, og vi bør se på muligheter for å skyve flere over på andre typer behandlinger. Så vi mener vi må jobbe mot å få flere terapier over på blåresept, sa han.

Seminaret ble strømmet direkte på Facebook-siden til Norges Farmaceutiske Forening, og ligger der fortsatt tilgjengelig.