Taushetserklæring

Tillitsvalgte i Stoffskifteforbundet skal signere taushetserklæring.
Navn(Påkrevd)

Jeg forstår at jeg i mitt arbeid for Stoffskifteforbundet, vil kunne få konfidensiell og fortrolig informasjon om medlemmer, pårørende, forbundet eller andre som jeg må bevare taushet om. Taushetsplikten gjelder også etter at jeg har fratrådt mitt verv/stilling.

Samtykker(Påkrevd)

Alle organisasjonens ansatte, likepersoner og tillitsvalgte er bundet av denne taushetserklæringen

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.