Her fylles reiseregning ut for forbundstyret

Reiseregning for forbundsstyret

Reiseregning skal alltid sendes inn så snart som mulig, og senest 1 mnd etter reisens slutt.
 • Tast inn kontonummer for utbetaling
 • Reist fraReist tilType utlegg (fly, tog, drosje, bompenger, parkering, etc.)Sum 
  Du kan legge til rader ved å klikke på plusstegnet.
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 200 MB.
  • hotell, mat, ol.Sum 
   Du kan legge til rader ved å klikke på plusstegnet.
  • Max. file size: 200 MB.
  • Type bilagSum 
   Du kan legge til rader ved å klikke på plusstegnet.
  • Dra og slipp filer her, eller
   Max. file size: 200 MB.
   • Sett inn dato for reisen, strekningen du har kjørt, antall km. Til slutt ganger du antall km med 3,50kr og skriver inn totalsum. Dersom du i tillegg har hatt med deg passasjer kan du gange antall km med 1 kr og fylle inn i feltet merket passasjertillegg. Husk å oppgi passasjerens navn.
    DatoReisestrekning (til/fra)Antall kmkm x 3,50 krPassasjertillegg (1 kr pr km )Passasjerens navn 
   • Regn ut totalsum på alle bilag og km godtgjørelse.
   • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.