Thyroideauken 2020: Videointervju med Lars Omdal

Det er andre dagen av Thyroideauken, og i den anledning holder vi løftet vårt med et videointervju med Lars Omdal, lege ved Balderklinikken. Det er tatt utgangspunkt i spørsmålene som ble sendt inn til oss fra våre Facebook-følgere før påske. Er du nysgjerrig? Klikk deg inn på YouTube for å høre!

Intervjuet er på 35 minutter, men er delt inn etter spesifikke temaer. Spol deg gjerne frem til det temaet som interesserer deg mest.

Tema 1: Stoffskifte og hukommelse, tid 00.23
Tema 2: Autoimmun Thyroidea: Forskjellen på hypotyreose og hashimoto, tid 05.20
Tema 3: Hukommelse og kombibehandling, tid 15.35
Tema 4: Hva er status på forskningsprosjekt? Tid 30.40

Del 1 av spørsmålene har tidligere blitt publisert skriftlig på vår nettside. Dette finner du her.