Thyroideadagen 25. mai 2020: En hilsen fra Stoffskifteforbundet!

På den internasjonale Thyroideadagen 25. mai ønsker vi å markere økt valgfrihet og et bedre behandlingstilbud for over 200.000 stoffskiftesyke i Norge.

Medlemmene våre er det aller viktigste for oss, og uten medlemmenes støtte og tillit kan vi heller ikke jobbe med våre kjernesaker. «Vi» er alle tillitsvalgte, alle lokallagene, alle regionlagene, Faglig råd, forbundsstyret og administrasjonen. Sammen har vi et felles mål; gjøre hverdagen til våre medlemmer og alle andre med en stoffskiftesykdom bedre. Dette er et viktig arbeid Stoffskifteforbundet kontinuerlig jobber for. Så denne videoen er til dere frivillige for deres iherdige innsats, og for den pasientgruppen vi representerer og som vi håper vi kan hjelpe på veien til et bedre behandlingstilbud. Videoen er også tilgjengelig med tekst på YouTube, som du kan finne her.