Thyroid Federation International Webinar

Hørt om Thyroid Federation International? Nå har de laget webinarer på Youtube.

Thyroid Federation International er et globalt nettverk av organisasjoner som har som mål å øke bevisstheten rundt stoffskiftesykdommer. I anledning Thyroideadagen, har de laget tre engelskspråklige webinarer på YouTube med ulike temaer som omhandler stoffskiftesykdommer. Alle webinarene er på engelsk.

Du kan lese mer om nettverket her.