Thyreoideadagen 25. mai: Fag og forskning

25. mai er den internasjonale Thyroideadagen. Denne dagen ønsker vi å markere betydningen av fag og forskning på stoffskiftesykdom.

“Vi trenger kunnskapsbaserte beslutninger som gir bedre diagnostikk og behandling”, sier generalsekretær Eddy Kjær.

Guro Angell Gimse, leder av Høyres kvinneforum 

«Vi må finne ut av hva det er som gjør at noen personer med stoffskiftesykdom ikke blir friske, og ha mer forskning på dette området».: Høyrepolitiker Guro Angell Gimse (leder i Høyres kvinneforum) har selv lavt stoffskifte og vil også jobbe med å løfte stoffskiftesykdom på den politiske agendaen. Her kommer hun med et lite innslag i anledning Thyreoideadagen.


Grethe Ueland og Ann-Elin Meling Stokland, forskere og overleger ved Haukeland og Stavanger universitetssykehus

Verdens stoffskiftedag markeres i år som en gledens dag! Vi støtter banebrytende forskning på høyt stoffskifte. #20 år nedfrosset blodprøver #bedre biomarkører #bedrebehandling #graves

 

Lars Omdal, lege ved Balderklinikken og medlem av faglig råd

«Vi savner forskning på hva som kan være gode behandlingsmuligheter for de som fortsatt sliter». Det sier Lars Omdal dette videoinnslaget til Thyreoideadagen. Han er lege ved Balderklinikken hvor han blant annet jobber med pasienter som har en stoffskiftesykdom, og sitter også i Stoffskifteforbundets faglige råd.

#fagogforskning #bedrebehandling