Takeda finner ikke noe galt med stoffskiftemedisinen Levaxin

Takeda har svart Stoffskifteforbundet på henvendelsen om pasientbekymringen rundt Levaxin i Norge og Sverige. Produsenten har foretatt egne undersøkelser uten å finne noen feil med kvaliteten på medisinen.

Den 19. april i år mottok Takeda i Norge den første klagen på manglende effekt eller bivirkning av Levaxin. «Vi har mottatt et økende antall klager de siste dagene. Takeda sine fabrikker har gjort ytterligere undersøkelser uten noen funn», skriver medisinsk direktør i Takeda Norge, Mohsen Zangani, i en skriftlig respons til Stoffskifteforbundet.

Takeda sier de har vært i dialog med Statens Legemiddelverk (SLV) om håndteringen av disse klagene og eventuelle tiltak som kan gjøres. Ifølge produsenten har SLV besluttet å avvente situasjonen.

– Vi har også henvendt oss til Legemiddelverket i Norge. Foreløpig har de ikke besvart vår henvendelse, sier Eddy Kjær, generalsekretær i Stoffskifteforbundet.

I forrige uke sendte forbundet en bekymringsmelding til norske myndigheter.

Takeda AB i Sverige mottok allerede for to måneders siden et økende antall kvalitetsklager på Levaxin. Takeda AB ble kontaktet om dette av svenske legemiddelmyndigheter den 14. mars.

Takeda bekrefter økende antall klager pga bivirkninger, men at det samtidig ikke syntes å være noen indikasjon på feil med kvaliteten på produktet. Svenske myndigheter bestemte seg deretter for å gjennomføre en uavhengig kvalitetskontroll. Konklusjonen var at det ikke ble funnet noen avvik. Eddy Kjær fikk dette bekreftet i en samtale med Det svenske Läkemedelsverket i forrige uke.

Takedas fabrikk som produserer Levaxin har gjennomført ekstra kvalitetskontroll uten uvanlige funn. Takeda informerte Statens legemiddelverk i Norge om situasjonen i Sverige den 27. mars i år, opplyser Zangani i Takedas svarbrev.

Den gjeldende «batchen» på det svenske markedet ble ikke levert til Norge.