Svært fornøyd med responsen fra Stoffskifteforbundets medlemmer

Like før sommeren gikk doktorgradstipendiat Betty Ann Bjerkreim ut med et ønske om å rekruttere kvinner i alderen 18-65 år med vedvarende symptomer på dårlig regulert hypotyreose. Hun fikk napp hos Stoffskifteforbundet.

Betty ønsket kvinner i det nevnte alderssegmentet som har gått på Levaxin i over seks måneder, men fortsatt har vedvarende symptomer på dårlig regulert hypotyreose. Hun er nå i ferd med å gjennomføre et studium på Aker sykehus sammen med spesialist i endokrinologi, Erik Fink Eriksen.

– Vi er veldig fornøyde med den store responsen vi har mottatt fra kvinner med hypotyreose som ønsker å delta i studien vår, sier hun og synes hun har fått god drahjelp av forbundet i prosjektet.

Betty skal gjennomføre studiet i samarbeid med veilederen, professor Fink Eriksen. Han har erfaring med pasienter som opplever bedring av symptomene med T3-medisinen Liothyronin. De to ønsker å gå i dybden på denne hypotesen.

– Det er jo mange som opplever det som frustrerende at det ikke holder med Levaxin. De føler ofte at de ikke blir trodd. Man burde jo egentlig vært frisk, sier hun.

Halvparten nå, halvparten neste år
Totalt ønsket de to forskerne 60 deltakere. Foreløpig har de hentet inn 30 personer i rett alder.

– På grunn av den totale oppfølgingstiden på seks måneder per deltaker, har vi besluttet å fullføre oppfølgingen av alle disse, før vi starter opp med siste halvpart. Vi forespeiler at neste og siste inklusjonsrunde med de resterende 30 deltakerne vil skje i løpet av våren/forsommeren 2019, opplyser hun.

Helse Sørøst har gitt klarsignal og forskningsmidler for tre fulle år. Hver pasient må delta i seks måneder; tre på Levaxin og tre på Liothyronin

Ønsker deltakere fra Østlandet
Betty ønsker seg engasjerte pasienter inn i prosjektet. Dessuten ser de på bosted når de rekrutterer.

– Siden studien foregår ved Aker sykehus i Oslo og krever ti personlige oppmøter i løpet av oppfølgingstiden, vil det av praktiske årsaker være en fordel om deltakerne bor i Oslo og omegn. Alle interesserte er selvfølgelig velkomne til å ta kontakt, men vil vil altså i første omgang prioritere å inkludere personer som bor på Østlandet, sier hun.

Kriteriene for å delta i studiet er:

  • Kvinne
  • Alder 18-65 år
  • Dysregulert hypotyreose med vedvarende symptomer (til tross for tidligere behandling med Levaxin og stoffskifteprøver innenfor referansenivå i minst seks måneder)

Her har vi skrevet mer om forskningsprosjektet i en artikkel fra slutten av juni.

Her er mer om studien: «Påvisning av nye biologiske markører for bedre behandling av hypotyreose»

(NB! Prosessen med innhenting av kandidater er avsluttet).