Støtter bedre legemiddelinformasjon

– Gapet mellom muntlig informasjon fra lege eller farmasøyt og pakningsvedlegget oppfattes av mange som stort.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å utarbeide en standard for kortfattet, pasientrettet legemiddelinformasjon, i samarbeid med Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Forslaget er sendt på høring med høringsfrist 1. mars.

«Stoffskifteforbundet er positive til standard, kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon. Gapet mellom muntlig informasjon fra lege eller farmasøyt og pakningsvedlegget oppfattes av mange som stort, samt at dagens pakningsvedlegg kan være vanskelig for den enkelte å forstå», skriver forbundet i sitt høringsinnspill.