Større satsing på skjoldbruskkjertelkreft

Rundt 300 pasienter får årlig diagnostisert skjoldbruskkjertelkreft. Helsedirektoratet har lansert det første handlingsprogrammet for denne krefttypen.

NYTT HANDLINGSPROGRAM: Helsedirektoratet har kommet med et eget nasjonalt handlingsprogram for skjoldbruskkjertelkreft. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nær halvparten av pasienten som får skjoldbruskkjertelkreft (thyroideakreft/thyroideacarcinom) er yngre enn 50 år når sykdommen påvises. Prognosen ved denne typen kreft er vanligvis god, men helbredelse vil for mange pasienter innebære livslang oppfølging av lege. Helsedirektoratet har publisert det første, nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av skjoldbruskkjertelkreft.

Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet. Målgrupper for retningslinjene er spesialister innen medisin, kirurgi, onkologi, radiologi og patologi og fastleger. De vil også være av interesse for pasienter og pårørende.

Handlingsprogrammet skal suppleres med anbefalinger for fastleger. Målet er å dekke hele pasientforløpet, skriver helsedirektør Bjørn Guldvog i en kommentar på nettsidene til Helsedirektoratet.

Gode leveutsikter

I Norge ble det diagnostisert gjennomsnittlig 338 nye tilfeller per år av skjoldbruskkjertelkreft i tidsrommet 2011–2015, ifølge handlingsprogrammet for skjoldbruskkjertelkreft.  Det tilsvarer cirka en prosent  av de nye krefttilfellene i landet. Leveutsiktene etter behandling for skjoldbruskkjertelkreft er generelt gode. Per 31.12.2015 levde 5.421 personer i Norge som tidligere har vært behandlet for skjoldbruskkjertelkreft, derav cirka 3.000 som har levd mer enn 10 år etter at diagnosen ble stilt. Skjoldbruskkjertelkreft innebærer for mange pasienter behov for livslang oppfølging av lege.

Relativ overlevelse for menn med skjoldbruskkjertelkreft diagnostisert i perioden 2011–2015 var 89,8 prosent, tilsvarende for kvinner 92,9 prosent. Det er store forskjeller i prognose etter behandling, fra nær 100 prosent langtidsoverlevelse til nær 90 prosent dødelighet innen ett år.

Radioaktivitet og jodmangel er de vanligste risikofaktorer, særlig hos barn og ungdom. Jodmengden ved ernæring er i en viss grad avgjørende for utvikling av sykdommen. Det er ellers ingen konkrete tiltak som kan anbefales for å forebygge skjoldbruskkjertelkreft.

LES MER: Handlingsprogrammet for skjoldbruskkjertelkreft

martin.wright@stoffskifte.org