Stoffskiftesyke får egen verdensdag

Norsk Thyreoideaforbund tok initiativ til denne dagen under møtene til den internasjonale pasientorganisasjonen, Thyroid Federation International (TFI), i Leipzig i august 2007. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Møtene i Leipzig ble holdt i tilknytning til kongressen til de europeiske endokrinologene (ETA). Fra Norge deltok forbundsleder Bente Bakke og generalsekretær Elisabeth Rusdal. Forslaget om Verdens Thyreoideadag kom på bakgrunn av de erfaringer NTF har med å markere en nasjonal thyreoideadag de tre siste årene. Gjennom TFI vil dagen heretter bli markert verden over.

Formålet med dagen er synliggjøring av sykdommer i thyreoidea (høyt og lavt stoffskifte, knuter, kreft og jodmangelstruma). Dagen vil bidra til større oppmerksomhet om symptomene, og flere kan dermed kan få en tidligere diagnose og mer optimal behandling. Disse sykdommene kan ramme alle aldersgrupper og begge kjønn, og det er viktig å få belyst hvilke utfordringer dette innebærer både for pasientene og samfunnet for øvrig.

TFIs enstemmige vedtak om å etablere en internasjonal thyreoideadag ble meget godt mottatt av ETA. Endokrinologer fra land hvor de ikke har pasientorganisasjoner, ga uttrykk for at de ønsket et samarbeid for å bidra til å etablere slike organisasjoner. De mente vedtaket om en internasjonal dag vil bidra til å sette thyreoideasykdommer på dagsordenen på en helt annen måte enn det som har vært mulig frem til i dag.

post@stoffskifte.org