Thyra-prisen til professor Trine Bjøro

Professor dr. med. Trine Bjøro, spesialist i medisinsk biokjemi, er tildelt Thyra-prisen, Norsk Thyreoideaforbunds stoffskiftepris.

Professor Bjøro er avdelingssjef ved Avdeling for medisinsk biokjemi ved Rikshospitalet HF og leder for Cancer Thyreoidea-programmet ved Radiumhospitalet/Rikshospitalet. Hun har tidligere arbeidet på Hormonlaboratoriet ved Aker Universitetssykehus. Hun har vært prosjektleder for thyreoideadelen av Helseundersøkelse Nord-Trøndelag (HUNT), som viste at så mange som 16,3 % av kvinnene og 5.9 % av mennene kunne ha et stoffskifteproblem. Hun er også veileder for flere stipendiater i thyreoideasykdommer og med i ulike arbeidsgrupper vedrørende thyreoideasykdommer, blant annet arbeidsgruppen for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for behandling av cancer thyreoidea.

Bjøro er medforfatter av boken "Thyreoideasykdommer – årsak, diagnostikk og behandling". Hun har publisert en rekke fagartikler om thyreoideasykdommer i ulike medisinske fagtidsskrifter nasjonalt og internasjonalt.

Trine Bjøro er i fagmiljøet kjent som en pådriver for mer forskning om stoffskiftesykdommer, og har bidratt til å øke kunnskapene om disse sykdommene og kreft i skjoldbrusk-kjertelen.

Thyra-prisen er finansiert med uavhengig støtte fra legemiddelselskapet Nycomed.

Årets Thyra-priskomité har bestått av Aage Westerhus, daværende nestleder i Norsk Thyreoideaforbund (leder av komiteen inntil vedtak om tildeling ble fattet), produktsjef Andreas Hermansen, Nycomed, generalsekretær Elisabeth Rusdal, Norsk Thyreoideaforbund.

Thyra-prisen blir i år utdelt for tredje gang. Den er tidligere tildelt endokrinolog Ingrid Norheim ved Aker universitetssykehus og Lærings- og mestringssenteret ved Blefjell sykehus.

post@stoffskifte.org