Stoffskifteforbundet møter stortingspolitiker Kjersti Toppe (Sp) denne uken. På agendaen står blant annet legemiddelmonopol, forskning og retningslinjer for primærhelsetjenesten.

MØTE: Stoffskifteforbundet skal drøfte Stoffskifteløftet med Kjersti Toppe i Senterpartiet. FOTO: Stortinget

Kjersti Toppe er parlamentarisk nestleder i Senterpartiet og første nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, hvor blant andre også Ingvild Kjerkol, som Stoffskifteforbundet tidligere har vært i møte med, sitter.

Stoffskiftesykdommer på samfunnsagendaen

Stoffskiftesykdom er den glemte folkesykdommen som rammer 220 000 personer, derav 80 prosent kvinner. 10 prosent av alle kvinner fra 35 år er rammet av en stoffskiftesykdom. De siste tårene er preget av de store aktørenes glemsel, hvor industrien, politikken, pressen og akademia har underprioritert sykdommen. Dette til tross for en økning på over 50 prosent siden Reseptregisteret ble etablert i 2004.

Stoffskifteforbundet kommer til å legge frem fire hovedpunkter på det kommende møte med Toppe; faglige retningslinjer til primærhelsetjenesten, øremerking av 60 millioner kroner til forskning over tre år, behandlingssenter for stoffskiftesykdommer, medisinmangel grunnet legemiddelmonopol og økt variasjon av medisiner på blå resept.

– Senterpartiet er en viktig aktør for bedre kommunale helsetjenester, og vi ser frem til å presentere Stoffskifteløftet for Kjersti Toppe. Faglige retningslinjer for bedre fastlegetjenester, økt forskning og blå resept er noen viktige punkter vi ønsker å diskutere, sier generalsekretær Eddy Kjær.

LES RELEVANTE SAKER:

Dagens Medisin: Legemiddelmonopol truer pasientsikkerheten

Arbeiderpartiet ønsker en ny strategi for å forbedre kvinners helse

Skal løfte frem stoffskifteutfordringer på politisk seminar om kvinnehelse

Stoffskifteforbundet talte pasientenes sak under workshop om legemiddelberedskap