Stoffskifteforbundets høringssvar til befolkningsbaserte helseundersøkelser

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut forslag til forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser. Stoffskifteforbundet er positive til et felles rammeverk som igjen skaper en forenkling av forvaltningen rundt forskningsmidler og ikke minst en forutsigbarhet og åpenhet med hensyn til vilkår for etablering av nye og eksisterende undersøkelser. 

Befolkningsbaserte helseundersøkelser er undersøkelser av helsetilstanden i hel befolkning, befolkningsgruppe eller et representativt utvalg av befolkningen. Undersøkelsene inneholder helseopplysninger og eventuelt biologisk humant materiale. Undersøkelsene er basert på samtykke fra deltakerne. Den foreslåtte forskriften vil gi en ramme for etablering av befolkningsbaserte helseundersøkelser. Forskriften skal videreføre de undersøkelsene som allerede er etablert, i tillegg til å legge til rette for etablering av nye liknende undersøkelser.

LES: Høringsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

LES: Høringsinnspill Befolkningsbaserte undersøkelser.

martin.wright@stoffskifte.org