Stoffskifteforbundet støtter endringene i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften m.v.

Før sommeren sendte Helse- og omsorgsdepartementet på høring forslag til endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften. Stoffskifteforbundet er enig i forslagene som angår våre medlemmer.

Hensikten med denne høringen er i hovedsak likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler, og at legemidler skal ha lavest mulig pris. Høringen inneholder forslag til endringer i legemiddelforskriften, blåreseptforskriften og forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus og forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, og er basert på Legemiddelmeldingen og Prioriteringsmeldingen.

Finansiert av folketrygden

I Legemiddelmeldingen ble det foreslått at legemiddelpolitikken skal bidra til bedre folkehelse gjennom å sikre:

  • God kvalitet ved behandling med legemidler
  • Likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler
  • Legemidler skal ha lavest mulig pris
  • Legge til rette for forskning og innovasjon

I Prioriteringsmeldingen fremmet regjeringen forslag om prinsipper for prioritering i helsetjenesten. Prinsippene som ble fremmet, skal gjelde for spesialisthelsetjenesten, for legemidler finansiert over folketrygden og for fastlegenes samhandling med spesialisthelsetjenesten. Prinsippene for prioritering innebærer at tiltak i helsetjenesten skal vurderes ut fra tre prioriteringskriterier:

  • Nyttekriteriet
  • Ressurskriteriet
  • Alvorligheteskriteriet

Endringene som foreslås i dette høringsnotatet, gjelder for legemidler som er finansiert av folketrygden. Legemiddelforskriften og blåreseptforskriften vil gi de overordnede rammene, mens detaljer innenfor rammene vil bli spesifisert i retningslinjer.

Les hele høringsnotatet her.

Stoffskifteforbundet har kommet med innspill til høringen, og i all hovedsak støtter forbundet endringsforlagene. Les høringssvaret under.

Svaret fra Stoffskifteforbundet

martin.wright@stoffskifte.org