Stoffskifteforbundet på Dagsnytt 18

Temaet på Dagsnytt 18 var Helsedirektoratets ordning fra 1. januar 2022 der fastleger kan bøtelegges for å skrive ut legemidler i strid med folketrygdloven § 5-14 eller blåreseptforskriften.

Generalsekretær Eddy Kjær snakket om hvilke konsekvenser det har for pasientene at fastleger risikerer bøter på opp mot 213.000 kroner for å skrive ut medisiner i strid med folketrygdloven eller blåreseptforskriften. Kjær stilte sammen med presidenten i Legeforeningen Anne-Karin Rime og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Klikk her for å få med deg ettersendingen fra 17. januar.