Stoffskifteforbundet møter Helse- og omsorgsdepartementet

Stoffskifteforbundet skal torsdag i møte med statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Høyre går til valg på å sette pasientenes helse først. For Stoffskifteforbundet er medlemmene viktigst.

POLITISK MØTE: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Foto: Bjørn Stuedal

 

Det er 207.000 mennesker i Norge med stoffskiftesykdom. Med andre ord, det er på samme nivå som for diabetes (230.000) og kreft (180.000), men stoffskiftesykdommer trenger et betydelig løft for at våre medlemmer og alle andre som har sykdommen skal få en bedre livssituasjon.

Mandag 11. september er det stortingsvalg. Høyre går til valg på pasientenes helsetjeneste, konkretisert gjennom ti punkter. Torsdag denne uken, 24. august, skal Stoffskifteforbundet presentere for statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet hvilke utfordringer personer med stoffskiftesykdom står overfor, og hva vi kan samarbeide om.

Flest kvinner over 35 år

Skjoldbruskkjertelen (tyroidea) produserer hormonene tyroksin (T4) og trijodtyronin (T3) som regulerer kroppens forbrenning (stoffskifte, metabolisme). Hvis det er for lite tyreoideahormon i blodet, går de fleste kroppsfunksjoner tregere (lavt stoffskifte). Det kan best beskrives som at kroppen går på lavgir. Blir det for mye tyreoideahormon i blodet, blir effekten motsatt (høyt stoffskifte), og kroppen går på høygir.

Fire prosent av den norske befolkningen har stoffskiftesykdom, ifølge statistikk fra Reseptregisteret. Syv prosent kvinner har lavt stoffskifte, mot 1,5 prosent menn, mens totalt 0,2 prosent av befolkningen har høyt stoffskifte.

Det som er viktig å legge merke til er at ti prosent av alle kvinner over 35 år i Norge har stoffskiftesykdom. Med andre ord, kvinner over 35 år utgjør den største andelen av pasientgruppen, ifølge Reseptregisteret.

Mer faktabasert kunnskap

Reseptregisteret har samlet data tilbake til 2004. Siden 2004 har antall nordmenn som har lavt stoffskifte økt med 65 prosent. Sist gang stoffskiftesykdommer ble tatt opp i en politisk utredning var i NOU 1999:13 Kvinner og helse, hvor stoffskiftesykdommer var en av flere sykdomsgrupper som ble omtalt. Utredningen ble oppnevnt av regjeringen i 1997 og NOU-rapporten var ferdig to år senere.

Stoffskifteforbundet mener det er behov for mer faktabasert kunnskap og at stoffskiftesykdommer kommer på den politiske dagsorden på linje med diabetes og kreft.

Høyre legger i sin tipunktsplan blant annet vekt på godt organisert primærhelsetjeneste og bedre oppfølging, og riktig bruk av legemidler, og nytt og bedre pakkeforløp for kreft. Pakkeforløp er nasjonale, standardiserte pasientforløp som skal bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid. Høyre foreslår et enda bedre pakkeforløp for kreft, kalt pakkeforløp hjem.

I dag eksisterer pakkeforløp for kreft, ingen andre sykdomsgrupper.    

Følg saken på våre nettsider og Facebook.

martin.wright@stoffskifte.org