Stoffskifteforbundet hos Helsedirektoratet for å diskutere stoffskiftebehandling

Stoffskifteforbundet var mandag i møte med Helsedirektoratet for å drøfte nasjonale faglige retningslinjer for behandling av stoffskiftesyke i primærhelsetjenesten.

Møtet kom i stand etter oppmerksomhet om stoffskiftesykdom i både Dagsavisen og VG + (krever innlogging) den siste tiden. I VG-saken tok Stoffskifteforbundet til orde for nasjonale retningslinjer for behandling av stoffskiftesyke, noe som ble avvist av en talsperson for Helsedirektoratet.

Per i dag finnes det kun endokrinologisk veiledning til behandling av stoffskiftesyke. Stoffskifteforbundet ønsker et bredt nedsatt utvalg som kan utarbeide retningslinjer for behandling i primærhelsetjenesten. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) støtter Stoffskifteforbundet i dette spørsmålet.

I møtet med direktoratet mandag presenterte Stoffskifteforbundet utfordringene med manglende rammeverk og konsekvensene det får for pasientene. Fra forbundet stilte forbundsleder Venche Fagereng og generalsekretær Eddy Kjær, samt lege og faglig råd-medlem Lars Omdal.

– Det var et positivt og konstruktivt møte, hvor vi gjorde det klart at vi ønsker klare og tydelige rammer for behandling, som vil gi bedre forhold for både pasienter og leger. Vi minnet om at stoffskiftesykdommer ikke er «one size fits all»-sykdommer, og at det derfor er nødvendig med differensiering i behandlingen, sier generalsekretær Eddy Kjær i Stoffskifteforbundet.

– Konklusjonen i møtet var at Helsedirektoratet skal drøfte saken internt og ha dialog med oss videre, sier Kjær.