Stoffskifteforbundet fyller 30 år – alt vi gjør betyr noe for deg!

18. desember markerer 30 år siden Stoffskifteforbundet ble stiftet, først som Norsk Hypothyreoseforening i 1990. Vi feirer 30 år med en organisasjon som har jobbet for å bedre livskvaliteten for personer med en stoffskiftesykdom og for at de skal oppleve en trygghet i hverdagen.

Forbundet kan vise til en spennende utvikling. I dag er forbundets strategiområder inndelt i fire kategorier:

  • Medlemmer
  • Politikk
  • Forskning
  • Organisasjon

Det er gledelig å se at vi i dag teller over 8000 medlemmer, 300 tillitsvalgte og 31 lokallag. Vi har også en Facebook-side med 23 000 følgere som på mange måter også brukes som medlemmenes arena for å komme med sine innspill og henvendelser. Disse tallene representerer personer med både høyt og lavt stoffskifte, kreft, knuter og struma i skjoldbruskkjertelen.

Noen fungerer fint på behandling, andre strever med å komme seg tilbake til sitt vanlige jeg i hverdagen. Våre undersøkelser tilsier for eksempel at flere med lavt stoffskifte i Norge ikke blir bedre av å ta standard medisiner, og at 62 000 personer med stoffskiftesykdom kan være rammet av legemiddelmangel. Det er disse vi også ønsker å stille opp for. Dette gjør vi gjennom å synliggjøre og diskutere viktige helsepolitiske saker som medisiner på refusjon,  økt valgfrihet, faglig utvikling og forskning.  Gjennom økt informasjon, helsepolitisk innflytelse og uttalelse i media er vi med på å ivareta dine rettigheter som pasient.

De siste årene, spesielt 2020, har vært preget av både gode resultater og spennende utfordringer. Vi har styrket forbundet med nøkkelpersoner innen både endokrinologien og fastlegenes miljøer, økte ressurser innen administrasjonen, en positiv økning i medlemstall og tillitsvalgte som jobber for å skape gode møteplasser for våre medlemmer. Det motiverer oss til å fortsette med både langsiktig og kortsiktig arbeid for at du og dine får en bedre hverdag.

Veien videre

Våre medlemstall utgjør likevel kun en liten del av de totalt 240 000 personene med en stoffskiftesykdom i Norge. Veien videre blir derfor å synliggjøre at det finnes et forbund som er med på å ivareta deres rettigheter, og ikke minst synliggjøre de personlige historiene. Det er mye arbeid som gjenstår, og vi ser frem til å bevege hjulene videre mot konkrete mål slik at du kan få en bedre hverdag, og med en klar holdning om å gi mest mulig tilbake til våre medlemmer. Dette gjør vi også gjennom gode samarbeidsavtaler eksternt som til dags dato har resultert i nyttige medlemsfordeler innen bank og forsikring, juridisk bistand og livsstil og kosthold. I tillegg legger vi vil rette for økt informasjon gjennom utgivelse av Thyra medlemsblad fire ganger i året og for at du som medlem kan møte likesinnede ved å delta på medlemstreff og foredragsbaserte seminarer i ditt lokallag.

En god utvikling viser også at vi er rigget for videre vekst og har et godt utgangspunkt når vi skal bygge rundt våre fremtidsvisjoner. Dette gir en god grunn til å feire litt ekstra, og Stoffskifteforbundet ønsker å rette en stor takk til deg som har vært med på denne reisen. Vi håper å se dere alle igjen også neste år, og vi skal fortsette både langsiktig og kortsiktig arbeid for at du og dine får en bedre hverdag.

God jul og godt nytt år, så ser vi frem til flere år med en utvikling i positiv retning for deg med en stoffskiftesykdom.

Vil du være med oss videre? Klikk her for å bli medlem, eller les mer om våre medlemsfordeler her.