Stoffskifteforbundet følger opp pasientreaksjoner

Den siste tiden er det kommet økte henvendelser til forbundet med spørsmål rundt feil og mangler på Levaxin. Forbundet har nå kontaktet Legemiddelverket og produsent for å skaffe mer informasjon på vegne av medlemmene.

– Vi ønsker som vanlig faktabasert informasjon og har derfor forespurt Legemiddelverket og produsent om de har kjennskap til problemer med Levaxin, sier generalsekretær Eddy Kjær.

I Sverige er det blitt ytret bekymring fra det svenske Läkemedelsverket pga et økt antall reklamasjoner og rapporter om bivirkninger som en følge av Levaxin.

– Vi har hatt dialog med Läkemedelsverket, som forteller oss at de har fulgt opp dette med laboratorieprøver. Foreløpig er det ikke funnet noen feil, men svenskene har ikke lukket saken av den grunn, sier han.

Stoffskifteforbundet håper at myndigheter og produsent kan bidra med eventuell nyttig informasjon som kan formidles videre til pasientene og dempe bekymringene.