Stoffskifteforbundet arrangerer paneldebatt under Arendalsuka

Stoffskifteforbundet arrangerer og deltar i paneldebatten «Kvinnehelse – diffuse symptomer med hard slagside» under Arendalsuka tirsdag 17. august kl. 15.00 – 16.00.

Arendalsuka er en norsk politisk festival som arrangeres i Arendal hver sommer.

Paneldebatten blir direktesendt på Youtube det aktuelle tidspunktet, og linken til arrangementet finner du her: https://youtu.be/CWIglArqFZE. Ettersendingen vil også være tilgjengelig i den samme lenken dersom du ønsker å få med deg paneldebatten.

Om arrangementet

Mangel på forskning og informasjon gjør at mange kvinner lever med unødvendige smerter og redusert livskvalitet. Kunnskapen fastlegen får om kvinnehelse eller kvinnedominerte sykdommer har en betydning for hvilket forhold pasienten har til fastlegen.

Diffuse symptomer som hodepine, utmattelse, søvnforstyrrelser eller lignende, er symptombildet til en rekke sykdommer. Felles for mange av disse er en stor andel kvinner. Økt annerkjennelse av kompleksiteten som kan ligge bak diffuse symptomer, vil også bidra til at diagnostiseringen av slike sykdommer blir gjort raskere.

I møte med helsetjenesten oppgir kvinner at de føler seg mistenkeliggjort og avfeid når de oppgir diffuse symptomer, uten at det er stilt en tydelig diagnose. Dette gir følelse av skam, avmakt og gir redusert livskvalitet både i jobb og familieliv. Sykdommer som stoffskifte, hvor symptomene kan karakteriseres som «diffuse», rammer så mange som 240 000 mennesker i alle aldere. Utfordringene innen kvinnehelse er dermed ikke et kvinneproblem eller et problem kun for den enkelte, det er et alvorlig samfunnsproblem.

Stofo ønsker å rette fokus mot kjønnsperspektivet i forskning og klinisk praksis. I dette møtet inviterer vi ulike stemmer til å diskutere hvordan helsesystemet kan møte utfordringene knyttet til «diffuse symptomer», og ikke minst hvordan vi kan bygge opp en helse- og omsorgstjeneste som er i stand til å løse dette problemet.

Vi ser frem til en spennende høst hvor vi fortsetter å jobbe med våre viktigste saker.

Paneldeltakere:

Guro Angell Gimse (H, leder kvinneforum)
Tuva Moflag (Ap, helsekomiteen)
Marte Kvittum Tangen (Leder av Norsk forening for allmennmedisin)
Anita Vatland (Pårørendealliansen & NOU Kvinnehelse)
Eddy Kjær (Generalsekretær, Stoffskifteforbundet)

I samarbeid med Rørosbanken.