Spennende forskning på stoffskifte og vekt

Fredag 21. mars 2014 forsvarte doktorgradsstipendiat Anders Svare sitt forskningsprosjekt om sammenhengen mellom stoffskifte, bentetthet og risiko for benbrudd.

Han har også tatt for seg sammenhengen mellom TSH (tyreoideastimulerende hormon) og vekt. Forskningen er basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Høyt stoffskifte (hypertyreose) er en kjent risikofaktor for benskjørhet og benbrudd. Derimot er det omstridt om også lavt stoffskifte (hypotyreose) påvirker benmasse og bruddrisiko. Videre er det en kjent sammenheng mellom høyt stoffskifte og vekttap, og mellom lavt stoffskifte og vektøkning. Tverrsnittsundersøkelser har vist en sammenheng mellom kroppsmasse og ulike stoffskiftenivåer innenfor normalområdet. Nå er det for første gang gjort langsgående (longitudinelle) studier på disse sammenhengene, det vil si at man har fulgt individer over en lengre periode. Anders Svare har gjort mange interessante funn, og resultatene vil bli presentert i vårt medlemsblad Thyra i et av de kommende numrene.

Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med Extra-midler. 

post@stoffskifte.org