Skal løfte frem stoffskifteutfordringer på politisk seminar om kvinnehelse

Arbeiderpartiets helsefraksjon ved stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol inviterer denne uken til seminar om kvinnehelse. Norges første kvinnelige helseminister, Sylvia Brustad, innleder den tre timer lange seansen, og generalsekretær Eddy Kjær skal presentere Stoffskifteløftet på vegne av Stoffskifteforbundet.

Arbeiderpartiet skriver i sin invitasjon at kvinnehelse dessverre er et underprioritert tema: «Det forskes mindre på kvinnesykdommer, og det kommer ofte medieoppslag om at helseplager som angår kvinner tas mindre på alvor i helsetjenestene.»

Arbeiderpartiets helsefraksjon inviterer derfor torsdag den 22. november til et tettpakket seminar på Stortinget som skal ta for seg dagens utfordringer på kvinnehelsefeltet. «Gjennom økt kunnskap kan vi legge grunnlag for politisk handling», skriver partiet.

Ønsker 60 millioner til forskning
Eddy Kjær sier han gleder seg til å presentere problemstillingen for det han er sikker på vil være en lydhør forsamling:

– Vi møtte Arbeiderpartiets tidligere stortingspolitiker, Tove Karoline Knutsen, i fjor. Hun ga oss svært positiv respons på våre presseinnsalg om sykdommen i mai 2017. Vi ønsker nå å plukke opp ballen og gjøre kvinne- og stoffskiftesykdom til landets neste politiske helseprosjekt gjennom Stoffskifteløftet, sier Kjær.

Her er mer om Stoffskifteløftet i Dagsavisen

Kjær utdyper:
– Det bør nedsettes et bredt utvalg for utarbeidelse av faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten. Vi må oppløse legemiddelmonopolet innen stoffskifteområdet og styrke legemiddelberedskapen. Bare det siste året har legemiddelmangelen vist hvor sårbare vi er. Vi kommer til å arbeide for økt valgfrihet på blå resept, samt at det blir øremerket 60 millioner kroner til forskning på stoffskiftesykdom de neste tre årene, sier Kjær.

Han viser til at danske myndigheter har foretatt et liknende løft og bevilget 17 millioner danske kroner (22 millioner norske) for å takle stoffskifteutfordringene i eget land.

Les mer om danskenes initiativ

– Den glemte folkesykdommen skal rett og slett løftes opp i lyset. Politikere og andre samfunnsaktører skal stadig bli minnet på at det er hele 220.000 nordmenn som er rammet, og at samfunnet faktisk har en plikt til å ta vare på alle sammen!