Send inn din signatur på pasientoppropet.no

I pasientoppropet samles det inn underskrifter hvor det etterlyses en større økonomisk risikovilje fra norske myndigheter, og et tettere samarbeid med industrien som utvikler nye medisiner.

26 pasientorganisasjoner står sammen bak Pasientoppropet.no. Målet er å samle underskrifter som vi vil overlevere norske helsemyndigheter med beskjed om at vår tålmodighet på vegne av norske pasienter er slutt. Vi forventer at norske pasienter skal få tilgang til den beste behandlingen snarest etter at den er tilgjengelig på markedet.

Klikk her for å lese mer om pasientoppropet, og sende inn din signatur.

Klikk her for å lese mer om pasientoppropet i kronikk på Aftenposten.