Reiseregning

Reiseregning for tillitsvalgte i forbindelse med arrangementer.

Ved innsending av reiseregning må du samtidig sende en epost til post@stoffskifte.org merket «reiseregning og [arrangement]» der du bekrefter innsending av digital reiseregning.

Alle utlegg må beskrives med årsak til dekning av utgifter.   For eksempel: «Jobber frivillig på STOFO’s Landsmøte 21.-23.oktober. Mat dekkes inntil kr 200,- pr dag etter avtale med STOFO.»
Eller: «Lunsj fredag ifm. reise tillitsvalgtkonferanse, mat dekkes inntil kr 200,- pr dag etter avtale med STOFO grunnet lang reisevei.»

Bestillingsbekreftelser er ikke godkjent som kvittering, kun kvitteringer merket “kvittering” blir godkjent.

HUSK Å LESE INSTRUKSJONENE NØYE

 

Reiseregning for Tillitsvalgte

Reiseregning skal alltid sendes inn så snart som mulig, og senest 1 mnd etter reisens slutt.
 • Tast inn kontonummer for utbetaling
 • Reist fraReist tilType utlegg (fly, tog, drosje, bompenger, parkering, etc.)Sum 
  Du kan legge til rader ved å klikke på plusstegnet.
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 200 MB.
   Reiseregning uten kvittering blir ikke vurdert.
  • mat, hotell, ol.Sum 
   Beskriv type utlegg og i hvilken forbindelse, se evt. eksempel øverst på siden. Du kan legge til rader ved å klikke på plusstegnet.
  • Max. file size: 200 MB.
   Søknad uten kvittering blir ikke vurdert
  • Type bilagSum 
   Du kan legge til rader ved å klikke på plusstegnet.
  • Dra og slipp filer her, eller
   Max. file size: 200 MB.
    Reiseregning uten kvittering blir ikke vurdert.
   • Sett inn dato for reisen, strekningen du har kjørt, antall km. Til slutt ganger du antall km med 3,50kr og skriver inn totalsum. Dersom du i tillegg har hatt med deg passasjer kan du gange antall km med 1 kr og fylle inn i feltet merket passasjertillegg. Husk å oppgi passasjerens navn.
    DatoReisestrekning (til/fra)Antall kmkm x 3,50 krPassasjertillegg (1 kr pr km )Passasjerens navn 
   • Regn ut totalsum på alle bilag og km godtgjørelse.
   • Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 200 MB.
     Dersom du sender en reiseregning med km godgjørelse trenger vi opplastning av signatur. Se eksempel. Reiseregnig uten opplastet signatur blir ikke vurdert.
    • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.