Reiseregning

Reiseregning for tillitsvalgte i forbindelse med arrangementer.

Ved innsending av reiseregning må du samtidig sende en epost til post@stoffskifte.org merket «reiseregning og [arrangement]» der du bekrefter innsending av digital reiseregning.

Alle utlegg må beskrives med årsak til dekning av utgifter.   For eksempel: «Jobber frivillig på STOFO’s Landsmøte 21.-23.oktober. Mat dekkes inntil kr 200,- pr dag etter avtale med STOFO.»
Eller: «Lunsj fredag ifm. reise tillitsvalgtkonferanse, mat dekkes inntil kr 200,- pr dag etter avtale med STOFO grunnet lang reisevei.»

Bestillingsbekreftelser er ikke godkjent som kvittering, kun kvitteringer merket “kvittering” blir godkjent.